Điều khoản sử dụng

Mục lục

Để có thể phục vụ người chơi một cách tốt nhất, website Thể Thao 90s luôn đưa ra những điều khoản quy định riêng về cách th ức hoạt động.

Điều khoản đăng ký

Thethao90s.com hiện nay cũng đưa ra một số quy định về điều khoản đăng ký mà người tham gia phải đáp ứng là:

  • Đăng ký thông tin một cách trung thực.
  • Đối với trường hợp các thông tin bị trùng hoặc không thể xác nhận thì website đưa ra điều khoản toàn quyền chấm dứt hợp hoạt cung cấp dịch vụ với các tài khoản này.

Điều khoản Thể Thao 90s ngừng cung cấp dịch vụ

Và đó là những trường hợp:

  • Khách hàng đăng nhập tài khoản không đúng với thông tin dữ liệu đã đăng ký. bảo vệ thông tin người chơi.
  • Thethao90s cũng quy định điều khoản ngưng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản giả mạo hay việc sử dụng thông tin không chính chủ đ ể đăng ký tài khoản.
  • Tài khoản của người chơi sử dụng các tool hack để khiến kết quả bị tác động. ung cấp dịch vụ cho tài khoản. Điều khoả n về luật sửa đổi
    và bổ sung

Thethao90s cũng đưa ra một số quy định về luật sửa đổi bổ sung các thông báo.

Điều khoản Thethao90s luô, người chơi phải thực hiện theo. n được đưa ra công khai và vô cùng đầy đủ.

Bài cùng chuyên mục